Termeni şi condiţii de utilizare

Site-ul www.eastvisionsystems.com este proprietatea companiei east vision systems.

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul www.eastvisionsystems.com. Utilizarea site-ului şi accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea acestora. Compania east vision systems îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.

Acces

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile oferite de către compania east vision systems precum şi accesul la articole şi informaţii tehnice. Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Compania east vision systems nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta.

Articole şi informaţii

Articolele şi informaţiile publicate pe site-ul www.eastvisionsystems.com sunt realizate şi verificate de către o echipă de specialişti ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul companiei east vision systems. Scopul acestora este de a oferi informaţii ştiinţifice şi de specialitate în scopuri informative. Subliniem faptul că informaţiile cu caracter tehnic furnizate prin intermediul acestui site nu pot substitui consultanţa de specialitate specifică fiecărui client sau proiect in parte. În cazul în care aveţi ingrijorări sau intrebări va sfătuim să apelaţi la unul dintre specialiştii east vision systems pentru consultanţă individuală personalizată.

Prin utilizarea site-ului www.eastvisionsystems.com sunteţi de acord să nu postaţi informaţii false, vulgare, defăimatoare, rasiste, cu orientare sexuală sau orice alte date considerate ilegale pe teritoriul EU. Orice abatere de la reguli se sancţionează cu ştergerea comentariilor dumneavoastră şi/sau restricţionarea accesului dumneavoastră la acest site.

Drepturi de autor

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de către compania east vision systems. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral, sau modificat fără permisiunea explicită, in scris, a companiei east vision systems. Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea companiei east vision systems. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor, accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei UE sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.

Compania east vision systems îşi rezervă dreptul de a împiedica contactarea şi utilizarea acestui site prin orice mijloace, precum şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul acestor persoane este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita compania east vision systems, serviciile sale sau ofiţerii companiei east vision systems.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

  • Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site
  • Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea informaţiilor sau a materialelor publicate
  • Folosirea oricăror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de emailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, după caz.

Prelucrarea datelor personale. Politica de confidenţialitate.

Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu east vision systems.

În momentul vizitării site-ului www.eastvisionsystems.com, serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj, sau în execuţia de conţinut. Prin completarea datelor pe formularul de pe site, sunteţi de acord ca aceste date să fie stocate şi prelucrate de compania east vision systems, precum şi de a primi în viitor informaţii despre noi oferte de servicii, promoţii sau de marketing direct. Compania east vision systems nu va împărtăşi datele dumneavoastra cu alte terţe părţi.

Legături externe

Prin intermediul site-ului www.eastvisionsystems.com puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte site-uri sau terţe parti. Compania east vision systems nu îşi asumă răspunderea privind confidenţialitatea acestor site-uri, drept pentru care vă sfătuim să luaţi cunoştinţă de politicile de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare specifice lor.

Limitarea Răspunderii

Compania east vision systems nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte sau accidentale, rezultând din:

  • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
  • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informaţii obţinute de pe site-ul www.eastvisionsystems.com;
  • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
  • declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
  • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul site-ului.